martes, 23 de septiembre de 2008

LA FEBRE CONSTRUCTORA DEL NOSTRE ALCALDE

Encara no s’ha destruït la zona agrícola forestal d’Oliveretes, que hem descobert que la Immobiliària La Colonial, conjuntament amb l’ajuntament de Viladecans ja tenen sobre la taula el planejament urbanístic que els permetrà construir 500 pisos mes amunt del camp de Béisbol, just al voltant de la Masia de Can Torrents.


Doncs resulta que, el 14 d’agost es va penjar a la web del departament de mediambient i habitatge de la Generalitat dos documents: la memòria del Pla parcial de Can Torrens i el informe ambiental d’aquest pla parcial, on sobte llegir que aquesta zona 'Anteriorment oferien a l’hàbitat on es troben, la funció de corredor biològic, des de l’àrea boscosa de la muntanya de Sant Ramon fins al Delta del Llobregat i el mar' com si ara ja no pogues fer aquesta funció.

Aquests expedients ja no es troben a exposició pública, els han esborrat de la web, perquè el termini de consulta i recollida d’opinions al respecte, va finalitzar el 4 de setembre . Curiós que ho facin en època de vacances, oi, o no?.

El PGM de 1976 llei pre-democràtica, cataloga la zona de Can Torrents com a Urbanitzable no Programat (93.445 m2) i urbanitzable programat (8.363 m2), una edificabilitat màxima de 460 habitatges (sostre màxim 48.368 m2).

La propietat dels terrenys son de la Immobiliaria La Colonial amb el 58’39 %, Promociones Apolo en te el 18’43 % i l’ajuntament un 1,27 %.

I com tothom sap, perquè tenim un ajuntament molt "transparent", ens venen el producte concentrant l’edificabilitat, un una mateixa zona, “per alliberar sol de la muntanya de Sant Ramon”, tot fent una nova illa d’habitatges allargant l’Avinguda de Llorens Puig Tomas, i el C/ de Maria Sanjuan per sobre la Avda Fraternitat i oferint un 40 % dels habitatges amb diferents regims de protecció i el 60 % de habitatges a mercat lliure sumant un total de 500 habitatges (40.500m2 de sostre).

A mes la immobiliària Colonial, empresa molt "generosa", agrairà l’ajuntament de Viladecans amb 6 milions €, a mes de construir una bassa de laminació, un camp d’atletisme, condicionaran la masia de Can Torrents per a un equipament, i desviant les línees elèctriques muntanya amunt. Carai tu, i pensàvem que estàvem en crisis immobiliària.

Com veieu tot lligat i venut, a més l’alcalde Carles Ruiz ens diu el dia que signa un conveni amb l’obra social de La Caixa per construir 110 pisos per a lloguer assequible, que a finals d’any presentaran un informe, fet segur per alguna reconeguda empresa de “tota confiança”, anomenat el “Pla d’habitatge” de Viladecans, on s’extreu que Viladecans necessitarà créixer entre 4000 i 5000 pisos ens els propers 12 anys, sort que disposem un reglaments i mecanismes de participació que ens permet dissenyar el Viladecans que volem... ui, em sembla que potser la ironia que hem emprat no senten, o si...

No hay comentarios: